Numer wpisu
418/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1806/141, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 53 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00449/09
Data wydania
2009-12-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Edeltrauda Marcol, ul. Michała Wołodyjowskiego 53; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-14