Numer wpisu
419/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1175/72 i 2562/72, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Kominka 31 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00455/09
Data wydania
2009-12-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Beata i Tomasz Stokłosa, ul. Kardynała Bolesława Kominka 31; 44 - 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-14