Numer wpisu
420/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięice 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 648/90, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zgodnej 30 A w Rybniku – Gotartowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00465/09
Data wydania
2009-12-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Bożena Kuczera, ul. Zgodna 30 A; 44 - 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-14