Numer wpisu
422/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 726/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej 16 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.
Znak sprawy
Ek I-7635/00452/09
Data wydania
2009-12-14
Nazwa organu
Prezydent Miassta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Krystyna Kowalska, ul. Kuźnicka 16; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-14