Numer wpisu
425/B/2009
Dotyczy
Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00091/09
Data wydania
2009-11-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Shell Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa reprezentowany przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Stefanowskiego
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy stacji paliw przy ul. Chwałowickiej (dz. nr 2041/270, 4655/270, 5369/270)
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-17