Numer wpisu
426/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 77 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1087/647, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niepodległości w Rybniku - Popielowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00471/09
Data wydania
2009-12-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Henryk Pielorz, ul. Jana Rericha 24; 44 - 274 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-21