Numer wpisu
428/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 352 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 45 i 46, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Pilchowickiej w Rybniku - Ochojcu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00284/09
Data wydania
2009-12-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Bogdan Richter, ul. Dożynkowa 16; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-21