Numer wpisu
429/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 3830/66, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 60 A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00474/09
Data wydania
2009-12-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Anna i Józef Kołodziej, ul. Grunwaldzka 60 A; 44 - 210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-21