Numer wpisu
430/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 2320/155, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Lotników 12 w Rybniku – Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00476/09
Data wydania
2009-12-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Krystyna Dzierżęga, ul. Czajki 15/40; 44 – 100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-21