Numer wpisu
432/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2022/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku - Wielopolu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00478/09
Data wydania
2009-12-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Ignacy Woźniczka, ul. Strąkowska 11 A; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-22