Numer wpisu
434/B/2009
Dotyczy
Zezwoleni na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00090/09
Data wydania
2009-11-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"PETRO-ARK" Nawrat Wojciech, ul. Borki 41c, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-22