Numer wpisu
435/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 64 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 204, 1756/209, 2068/225, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Podleśnej oraz Strąkowskiej 54 A w Rybniku - Wielopolu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00467/09
Data wydania
2009-12-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Jerzy Muras, ul. Strąkowska 54 A; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-28