Numer wpisu
436/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 120 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 290/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków w Rybniku - Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00503/09
Data wydania
2009-12-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Salomea Cieniek, ul. Energetyków 22; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-28