Numer wpisu
439/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 607/118, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jaśminowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00509/09
Data wydania
2009-12-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Agnieszka Hückmann – Grzonka i Michał Grzonka, ul. Smolna 27 C/33; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-29