Numer wpisu
440/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 834/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00521/09
Data wydania
2009-12-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
KOMPANIA WĘGLOWA S. A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „CHWAŁOWICE” z siedzibą: ul. 1 Maja 26; 44 - 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-30