Numer wpisu
441/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1828/31, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00514/09
Data wydania
2009-12-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RYBNIKU Sp. z o.o., ul. Jankowicka 7; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-30