Numer wpisu
1/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1791/79, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Parkowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00508/09
Data wydania
2010-01-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDIKOL” Sp. z o.o., ul. Parkowa 4A; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-04