Numer wpisu
4/B/2010
Dotyczy
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskej w deczyji - pozwoleniu wodnoprawnym
Znak sprawy
Ek I-6210/00036/09
Data wydania
2009-12-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Postanowienie
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-04