Numer wpisu
5/B/2010
Dotyczy
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla .: "Budowy samochodowej myjni bezdotykowej wraz ze zbiornikiem na olej opałowy z instalacją paliwową na terenie istniejącej stacji paliw przy ul.Raciborskiej"
Data wydania
2009-12-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
BP Polska SA, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków Pełnomocnik: Pan Marcin Mędrek W.D.S, ul. Tarnogórska 8, 44-100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-05