Numer wpisu
9/B/2010
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00094/09
Data wydania
2010-01-04
Nazwa organu
Prezydent miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262a, 25-116 Kielce
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-05