Numer wpisu
10/B/2010
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00060/09
Data wydania
2009-11-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elżbieta Bech Pro-Eko 2, ul. Narutowicza 3, 44-238 Czerwionka - Leszczyny
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-05