Numer wpisu
11/B/2010
Dotyczy
Sprostowanie oczywistej omyłki w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00100/05
Data wydania
2009-12-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 'Utex" Sp. z o.o., ul. Podmiejska 1, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-05