Numer wpisu
13/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych wraz ze ściekami technologicznymi z myjni pochodzących ze stacji paliw przy ul. Centralnej w Orzeszu do rowu
Znak sprawy
Ek I-6210/00038/09
Data wydania
2010-01-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
LOTOS Paliwa, ul. Elbląska 135, Gdańsk
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-06