Numer wpisu
12/B/2010
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy samochodowej myjni bezdotykowej wraz ze zbiornikiem podziemnym na olej opałowy na terenie istniejącej stacji paliw w Rybniku przy ul. Raciborskiej
Znak sprawy
Ek I-7624/00058/09
Data wydania
2010-01-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnik
Nazwa podmiotu
BP Polska S.A., ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków Pełnomocnik: Marcin Mędrek , ul. Tarnogórska 8, 2106/34
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-06