Numer wpisu
15/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2440/289, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Smolnej 15 E w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00517/09
Data wydania
2010-01-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Wioleta i Paweł Fornal, ul. Smolna 15E; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-07