Numer wpisu
20/B/2010
Dotyczy
Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego bloku energetycznego o mocy ok. 900 MWe"
Znak sprawy
Ek I-7624/00045/09
Data wydania
2010-01-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Postanowienie
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-11