Numer wpisu
25/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1038/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku – Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00533/09
Data wydania
2010-01-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Grażyna Owczarzy, ul. Generała Władysława Andersa 20A/6; 44 -270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-11