Numer wpisu
28/B/2010
Dotyczy
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja ulicy Żołędziowej i Budowlanych w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00061/09
Data wydania
2010-01-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miasto Rybnik Pełnomocnik: Pan Stanisław Tatarczyk, ul. Kłokocińska 46, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-12