Numer wpisu
29/B/2010
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- "Przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Jankowickiej w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00059/09
Data wydania
2010-01-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miasto Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-13