Numer wpisu
30/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 2519/237, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00303/09
Data wydania
2010-01-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Klub Sportowy „Rymer” Rybnik, ul. Górnośląska; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-14