Numer wpisu
681/2020
Dotyczy
Wydania decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk rosnącego na działce przy ul. Myśliwskiej 29 b
Znak sprawy
Ek I-7635/00536/09
Data wydania
2010-01-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. Chrobrego 2 pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
KutkowskaJ
Wpis z dnia
2010-01-14