Numer wpisu
36/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 535/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ernesta Mruli 14A w Rybniku – Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00548/09
Data wydania
2010-01-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Roman Mańka, ul. Ernesta Mruli 14A; 44 - 273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-18