Numer wpisu
38/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00544/09
Data wydania
2010-01-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA” Spółka Akcyjna, ul. Bolesława Chrobrego 39; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-19