Numer wpisu
39/B/2010
Dotyczy
Postanowienie wyjaśniające (analiza par. 4 i 5 rozporządzenia)
Znak sprawy
Ek I-7624/00056/08
Data wydania
2010-01-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miasto Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii, UM Rybnik, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-22