Numer wpisu
43/B/2010
Dotyczy
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku warsztatowego wymiany opon w Rybniku przy ul. Brzozowej 2"
Znak sprawy
Ek I-7624/00078/09
Data wydania
2010-01-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Małgorzata Mordeja, ul. Wolności 63, 44-282 Czernica
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Srodowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-28