Numer wpisu
44/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk sosen zwyczajnych, rosnących na terenie działki o numerze 1843/56, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 53 w Rybniku – Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00556/09
Data wydania
2010-02-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Witold Szendzielorz, ul. Marii Konopnickiej 27B; 44 – 370 Pszów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-01