Numer wpisu
45/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1433/108, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 30 w Rybniku – Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00557/09
Data wydania
2010-02-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Lidia Kula, ul. Stanisława Małachowskiego 30; 44 - 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-01