Numer wpisu
46/B/2010
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa budynku warsztatowego wymiany opon w Rybniku przy ul. Brzozowej "
Znak sprawy
Ek I-7624/00078/09
Data wydania
2010-01-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-RduchK
Wpis z dnia
2010-02-01