Numer wpisu
47/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2811/305, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych 29A w Rybniku – Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00558/09
Data wydania
2010-02-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Józef Wyczarski, ul. Walecznych 29A; 44 - 213 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-01