Numer wpisu
49/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2407/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 121 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00561/09
Data wydania
2010-02-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Michał Bamberski, ul. Górnośląska 121; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-01