Numer wpisu
55/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzóz brodawkowatych, rosnących na terenie działki o numerze 5301/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 37E w Rybniku – Radziejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00573/09
Data wydania
2010-02-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Sabina Kotyrba, ul. Generała Leopolda Okulickiego 37E; 44 – 274 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-02