Numer wpisu
56/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gat. topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenie działki o numerze 397/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00004/10
Data wydania
2010-02-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
KOMPANIA WĘGLOWA S. A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Rydułtowy - Anna”, ul. Leona 2; 44 – 280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-02