Numer wpisu
66/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew gat. robinia akacjowa z terenu parku "Kozie Góry" przy ul. Chwałowickiej
Znak sprawy
Ek I-7635/00015/10
Data wydania
2010-02-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Pod Lasem 64 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013, ul. B.Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-11