Numer wpisu
65/B/2010
Dotyczy
Wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rodzaju topola z terenu parku przy ul. Rymera.
Znak sprawy
Ek I-7635/00011/10
Data wydania
2010-02-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64; 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, ul. B.Chrobrego2
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-11