Numer wpisu
76/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 7 sztuk drzew rodzaju topola, rosnących na terenie działki przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00554/09
Data wydania
2010-02-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ING BANK ŚLĄSKI S. A. Oddział w Rybniku, ul. H. Wieniawskiego 3; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, ul. B.Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-16