Numer wpisu
71/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00098/09
Data wydania
2010-01-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PPUH "TREX-HAL" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy II etapu rekultywacji na terenie osadników mułowych "Holona II" i "Holona III"
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-17