Numer wpisu
72/B/2010
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00099/09
Data wydania
2010-01-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
EWELKAN Konrad Pabis, ul. Młoszowska 21a, 32-540 Trzebinia
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-17