Numer wpisu
73/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00097/09
Data wydania
2010-01-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Usługi Transportowe Józef Janik, ul. Zygmunta Starego 38 B, 44-273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-17