Numer wpisu
261/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk srebrny i modrzew rosnących na terenie ogrodu przydomowego przy ul. Rudzkiej 74 c
Znak sprawy
Ek I-7635/00590/09
Data wydania
2010-02-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Leonard Baluch ul. Rudzka 74 c Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, ul. B.Chrobrego2 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-22