Numer wpisu
78/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 5252/91, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00017/10
Data wydania
2010-02-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
RYBNICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ – CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ORAZ PRAKTYCZNEGO, ul. Św. Józefa 30; 44 - 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-22